Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Τα πρώτα μου έργα κεραμικής